ฮูดเลนส์ Fuji Lens Hood ฮูดเหลี่ยม สำหรับเลนส์ Fuji หลายรุ่น

ฮูด Fuji 23mm f1.4 และ Fuji 56mm f1.2

ฮูด Fuji 16mm f1.4

ฮูดเลนส์ Pancake Fuji 27mm F2.8

ฮูดเลนส์ Fuji 16-55mm f2.8

ฮูด Fuji 18-55mm f2.8-4 และ Fuji 14mm f2.8 Lens Hood