ฮูดเลนส์ Fuji Lens Hood ฮูดเหลี่ยม สำหรับเลนส์ Fuji หลายรุ่น

ฮูดเลนส์ Fuji 56mm F1.2 WR (Second Generation)

ฮูดเลนส์ Fuji 33mm F1.4 / Fuji 23mm F1.4. MKII

ฮูดเลนส์ Pancake Fuji 27mm F2.8

ฮูด Fuji 23mm f1.4 และ Fuji 56mm f1.2

ฮูด Fuji 16mm f1.4

ฮูดเลนส์ Fuji 35mm F1.4 Lens Hood

ฮูด Fuji 35mm F2 และ Fuji 23mm F2

ฮูดเลนส์ Fuji 18mm F1.4

ฮูดเลนส์ Fuji 16-80mm f4

ฮูดเลนส์ Fuji 16-55mm f2.8

ฮูดเลนส์ Fuji 50mm F1

ฮูด Fuji 18-55mm f2.8-4 Lens Hood

ฮูด Fuji 15-45mm f3.5-5.6