ฮูดเลนส์ Fuji Lens Hood ฮูดเหลี่ยม สำหรับเลนส์ Fuji หลายรุ่น

ฮูด Fuji 18-55mm f2.8-4 และ Fuji 14mm f2.8 Lens Hood

ฮูดเลนส์ Fuji 35mm F1.4 และ Fuji 18mm F2 Lens Hood

ฮูด Fuji 35mm F2 และ Fuji 23mm F2