ฮูดเลนส์ Fuji Lens Hood ฮูดเหลี่ยม สำหรับเลนส์ Fuji หลายรุ่น

ฮูดเลนส์ Fuji 56mm F1.2 WR (Second Generation)

ฮูด Fuji 23mm f1.4 และ Fuji 56mm f1.2

ฮูดเลนส์ Fuji 35mm F1.4 Lens Hood

ฮูดเลนส์ Fuji 18mm F1.4

ฮูดเลนส์ Fuji 16-80mm f4

ฮูดเลนส์ Fuji 16-55mm f2.8

ฮูดเลนส์ Fuji 50mm F1