ฮูดเลนส์ Fuji Lens Hood ฮูดเหลี่ยม สำหรับเลนส์ Fuji หลายรุ่น

ฮูด Fuji 35mm F2 และ Fuji 23mm F2

ฮูดเลนส์ Pancake Fuji 27mm F2.8

ฮูดเลนส์ Fuji 16-55mm f2.8