Pouch & Insert ใส่กล้อง (Camera Pouch & Insert) ผ้าคลุมกล้อง คลุมเลนส์ ซองหนัง อินเสิร์ทกล้อง

Cam-in Leather Pouch

Cam-in Leather Insert

Cam-in Leather Insert อินเสิร์ทกล้องหนังแท้ จาก Cam-in มี 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

  1. วัสดุทำจากหนังแท้ทั้งชิ้น
  2. Insert กล้อง Cam-in บุด้วยฟองน้ำแข็งรอบตัว ป้องกันการกระแทกได้ดี
  3. ใส่ Insert กล้อง Cam-in ในกระเป๋าปกติได้เพื่อป้องกันการกระแทก โดยไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋ากล้อง
  4. มีหูจับ สะดวกใในการพกพา

Pouch ซองหนัง ใส่กล้อง

Domke Protective Wrap

Domke Protective Wrap ผ้าห่อกล้องกันกระแทก Domke จาก USA

• ซับด้วยไนลอนอย่างดีเพื่อป้องกันการกระแทก

• ตีนตุ๊กแกทำจากวัสดุอย่างดี ไม่คม ไม่ทำให้กล้องเป็นรอย