ช่องมองภาพ (External ViewFinder) สำหรับกล้อง  28mm / 40mm