สายคล้องกล้อง Cam-in ปรับความยาวได้

  • ขนาดเหมาะสำหรับกล้อง Mirrorless ขนาดเล็ก เช่น Fuji Leica
  • ตัวล็อค Duraflex 3 ทาง แข็งแรง ปลอดภัย