สายคล้องนิ้วมือหนังแท้ สำหรับ Ricoh GRIIIX GRIIII จาก Cam-in