เคเบิ้ลสายลั่นชัตเตอร์ (JJC Shutter Release Cables)