กระเป๋ากล้อง Billingham Mini Eventer รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Billingham UK

  • ขนาดกระเป๋าอยู่ระหว่าง Billingham Hadley Small Pro และ Hadley Pro 2020
  • มาพร้อมกับที่รองบ่า Shoulder Pad SP50