ปุ่มชัตเตอร์กล้องแบบเกลียว Camera Shutter Soft Release Button รวมทุกรุ่น

ปุ่มชัตเตอร์ Silver

ปุ่มชัตเตอร์ Vintage Soft Release

ปุ่มชัตเตอร์ Artisan Obscura

ปุ่มชัตเตอร์ Leica Soft Release (Original)