ภาพตัวอย่างจากกล้อง Nikon Zf กับเลนส์คิท Nikon 40mm F2 SE ถ่ายที่ Fukuoka Japan

Nikon Zf sample photos with Nikon 40mm F2 SE

CamGadgetWorld ร่วมกับช่อง YouTube: @1912stories