ฮูด Fuji X100V Hood มีให้เลือกหลายแบบ ฮูดเหลี่ยม SquareHood MKIII, Model V ฮูดกลม ฟิลเตอร์ Fuji X100V พร้อมอแดปเตอร์ ช่วยป้องกันแสงแฟลร์ในขณะถ่ายย้อนแสง ทำให้ Fuji X100V เป็น Weather Seal