Cam-in Leather Insert อินเสิร์ทกล้องหนังแท้ จาก Cam-in มี 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่

  1. วัสดุทำจากหนังแท้ทั้งชิ้น
  2. Insert กล้อง Cam-in บุด้วยฟองน้ำแข็งรอบตัว ป้องกันการกระแทกได้ดี
  3. ใส่ Insert กล้อง Cam-in ในกระเป๋าปกติได้เพื่อป้องกันการกระแทก โดยไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋ากล้อง
  4. มีหูจับ สะดวกใในการพกพา