Domke Protective Wrap ผ้าห่อกล้องกันกระแทก Domke จาก USA

• ซับด้วยไนลอนอย่างดีเพื่อป้องกันการกระแทก

• ตีนตุ๊กแกทำจากวัสดุอย่างดี ไม่คม ไม่ทำให้กล้องเป็นรอย

No products were found matching your selection.