Hood Nikon Z 40mm f2 mostTap ฮูดเลนส์แบบกลม

ราคา: 1,900.00 ฿

In stock

Description

Hood Nikon Z 40mm f2 mostTap ฮูดกลม

  • วัสดุทำจากอลูมินั่ม น้ำหนักเบา
  • เป็นฮูดแบบ Screw-in หมุนเข้าเกลียวด้านในของเลนส์หรือฟิลเตอร์หน้า 52mm
  • ตัวฮูดมีเกลียวด้านหน้า สามารถต่อฟิลเตอร์หน้า 52mm ด้านหน้าของฮูดได้
  • กล้องสามารถใส่ฟิลเตอร์หน้า 52mm ได้ตามปกติ
  • รองรับ Nikon Zf หรือเลนส์ที่มีเกลียวหน้า 52mm
  • ไม่มีฝาปิดฟิลเตอร์มาให้