Leica E39 UVa II Silver Filter (Original)

ราคา: 5,900.00 ฿

In stock

Description

Leica E39 UVa II Silver Filter (Original) ฟิลเตอร์ Leica E39 สีเงิน ของแท้จาก Leica

  • ฟิลเตอร์ขนาด 39mm
  • มี Multicoated เคลือบหลายชั้น
  • มีเกลียวด้านหน้าขนาด 39mm สามารถใส่ฟิลเตอร์ต่อได้
  • กรอบฟิลเตอร์ วัสดุทำจาก Aluminum-Allo