ที่พักนิ้ว (Thumb Rest) Thumb Grip ช่วยลดการสั่นไหวในขณะจับกล้อง ช่วยทำให้จับกระชับมือมากขึ้น และสามารถถ่ายรูปได้ด้วยการใช้แค่มือเดียวทำได้ง่ายขึ้น